Featured

Vlastnosti, diagnostika a životnost akumulátorů VRLA

Chemie a základní vlastnosti

Olověný kyselinový akumulátor byl vynalezen v roce 1881 ve Francii. Základní konstrukce je zdánlivě jednoduchá. Při výrobě je akumulátor již nabitý a jeho úplné vybíjení není žádoucí. Záporná elektroda se skládá z čistého kovového olova, kladná z dioxidu olova PbO2. Oba materiály, olovo a dioxid olova, jsou dobře vodivé, to je základ pro dobré elektrické vlastnosti akumulátoru. Elektrolytem je zředěná vodou kyselina sírová H2SO4. Při vybíjení se materiál obou elektrod mění na sulfát olova PbSO4, kyselina se mění na vodu. Při nabíjení na záporné elektrodě máme znovu metalické olovo, kladná se mění na dioxid olova a koncentrace kyseliny roste, voda v elektrolytu se mění na kyselinu sírovou.

Analýza dlouhodobého měření vodivosti akumulátorů

Pro diagnostiku akumulátorů používáme měření vodivosti. Za více než 10 let máme data velkého počtu různých akumulátorů. V níže uvedeném článku jsou uvedeny zkušenosti měření velkých akumulátorů po dobu 8 let, po celou dobu jejich životnosti. Zde je celý článek.

Preventivní kontroly a opravy UPS

Periody preventivních kontrol

Funkci UPS je třeba periodicky kontrolovat jednou za rok nebo jednou za 6 měsíců - záleží na stáří zařízení a důležitosti zálohovaných spotřebičů. Během kontroly je vhodné zařízení vyčistit od prachu, zkontrolovat ventilátory, ověřit funkčnost akumulátorů a správné fungování jejich nabíjení. Naše firma provádí preventivní kontroly UPS u nás nebo na místě provozu.

Opravy UPS

Opravujeme UPS prakticky všech značek, máme k tomu měřící techniku a pracoviště pro opravy desek plošných spojů. Menší UPS o výkonu typicky do 3kVA opravujeme u nás. Opravy u nás preferujeme, protože zařízení po opravě deší dobu testujeme a tak máme větší jistotu, že se oprava povedla. Větší UPS opravujeme na místě provozu. Pro důležité instalace, kde je potřeba trvalé záložní napájení, můžeme po dobu opravy zapůjčit náhradní UPS. Máme k zapůjčení různé typy a velikosti UPS do 15 kVA.