Aktuality

Aktuální nabídka UPS

Servis

V názvu firmy je servis, my jsme silně zaměřeni na preventivní kontroly systémů záložního napájení. Servisujeme jak naše instalace tak i zařízení, které jsme původně neinstalovali, které dodával někdo jiný.

Operavujeme UPS různých značek:

 • Astip
 • AEG
 • APC
 • AROS / Riello
 • Eaton
 • Emerson
 • GE - General Electric
 • Metasystem / Legrand
 • MGE
 • Opti UPS
 • Powerware
 • Riello UPS
 • Kehua Tech
 • KSTAR
 • Schneider Electric
 • Schrack
 • Sicon UPS
 • Smartline
 • Socomec
 • IWM
 • CHLORIDE

Poptávku servisu nám můžete poslat zde.

Měření vodivosti akumulátorů

Akumulátory UPS stárnou, s časem se jejich vlastnosti mění a hlavně klesá jejich schopnost uchovávat elektrickou energii. Zjistit, zda jsou akumulátory ještě schopny podržet zátěž můžeme dvěma způsoby: buď zkusíme provozovat UPS z akumulátorů do jejich vybíjení a změřit dobu zálohování, anebo můžeme změřit jejich vodivost. Je vědecky dokázáno, že po dobu životnosti akumulátoru jeho vodivost klesá úměrně jeho kapacitě. Na základě změny vodivosti pak můžeme odvodit jak klesla kapacita. Měření vodivosti rovněž dovede odhalit zda v řetězci akumulátorových bloků zapojených do série není blok s nízkou vodivosti: jeden takový blok ovlivní celý řetězec. Měření vodivosti kombinujeme s kapacitními zkouškami a díky dlouhodobé praxi dovedeme měření správně interpretovat. Výhodou pro naše zákazníky jsou úspory při výměně akumulátorů a hlavně jistota správné funkce záložních zdrojů.

 Měření kvality elektrické energie

Chceme-li zvýšit kvalitu elektrické energie, je třeba umět získat odpovídajízí objektivní kriteria. Kriteria kvality elektrické energie stanovuji mezinárodní normy ČSN 50160 a ČSN61000-4-30. Naše firma dodává pevně instalované systémy pro měření kvality elektrické energie. Kdo potřebuje měřit kvalitu elektrické energie:

 • Výrobní podniky s velkým stupněm automatizace jsou závislé na kvalitní dodávce elektrické energie. Zde na základě měření může vedení plánovat investice do záložních zdrojů, posílení elektrických vedení. Manažéři výroby mohou analyzovat jak výrobní vady souvisí s kvalitou dodávky elektrické energie.
 • Datová centra a serverovny vyžadují spolehlivé nepřetržité napájení. Měření kvality elektrické energie umožňuje odhalit závady v elektrických rozvodech, závady záložních zdrojů. V neposlední řadě naše měření dovede zaznamenat průběh případné poruchy, zaznamenat sled událostí - to jsou důležité informace pro diagnostiku havarijních situací a plánování nápravných opatření.
 •  Klasické elektrárny musí mít zapisovače poruch. Záznam poruch napětí generátorů a vedení umožňuje včas odhalit závady na zařízení. Můžeme tak předcházet havarijním situacím dříve, než způsobí rozsáhlé škody.
 • V solárních elektrárnách často dochází k vzájemnému ovlivnění rozvodné sítě a zařízení elektrárny. Objevují se rezonanční jevy. Solární elektrárna může šířit rušení do rozvodné sítě, nebo naopak závady v rozvodné síti mohou způsobit poruchy střídačů. Měřením kvality elektrické energie v solárních elektrárnách můžeme nežádoucí jevy zjistit a navrhnou řešení.
 • V sítích distribučních společností je třeba sledovat, zda distribuční společnost splňuje ve všech odběrných místech standard kvality dodávky elektrického proudu. Naše měření sleduje statistiku velikosti napájecího napětí, počty poklesů a zvýšení napětí, četnost rychlých změn napětí a jiné parametry. Z naměřených a zaznamenaných statistických údajů pak stanovujeme zda kvalita dodávky odpovídá požadavkům normy ČSN50160. Výsledky měření distribuční společnosti používají jako podklad při řešení stížností odběratelů a pro plánování investic do rozvodné sítě.

O nás

UPS Servis spol. s r.o. je zavedena česká firma, jsme na trhu od roku 1994, letos to je 26 let. Naše poslání je zvyšovat spolehlivost dodávky elektrické energie. K tomuto účelu dodáváme zdroje nepřetržitého napájení UPS, motorové agregáty, projektujeme a sami realizujeme elektrické instalace.