Prohlášení ke zpracování obchodních údajů

V souladu s nařízením o GDPR souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  • Správce dle zákonu o GDPR: UPS Servis spol.s r.o.
  • Údaje, které budou zpracovány: název firmy, jméno, příjmení, email a telefonní číslo
  • Účel zpracování: odpověď na dotazy a vyřízení požadavků zákazníků
  • Neposíláme hromadné zprávy ani marketingové informace, nepoužíváme marketing po telefonu
  • Neposkytujeme kontakty třetím osobám
  • Osobní údaje strojově nezpracováváme, nebudou použity za účelem historického, vědeckého či statistického výzkumu
  • Osobní údaje nebudou požity pro automatické rozhodování, profilování
  • Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv dle zákonu o GDPR
  • Tento souhlas je svobodný a vědomý projev subjektu údajů se zpracováním osobních údajů