Staráme se o stálou, nepřerušenou, kvalitní dodávku elektrické energie

Vytisknout

Projektce a dodávky UPS a motorových agregátů

Řešíme dimenzování, elektrické zapojení, prostorové umístění UPS, motorových generátorů, souvisejících elektrických rozvodů, systémů řízení, měření a dohledu.

Servis a prevence poruch

Provádíme opravy a preventivní kontroly kontroly systémů záložního napájení. Preventivní kontroly pro naše zákazníky proaktivně plánujeme, sledujeme termíny. Servisujeme jak naše instalace tak i zařízení, které jsme původně neinstalovali, které dodával někdo jiný.

Operavujeme UPS různých značek:

 • Astip
 • AEG
 • AROS / Riello
 • Eaton
 • Emerson
 • Metasystem / Legrand
 • MGE
 • Opti UPS
 • Powerware
 • Riello UPS
 • APC
 • Schneider Electric
 • Schrack
 • Sicon UPS
 • Smartline
 • KSTAR
 • IWM
 • CHLORIDE
 • GE - General Electric
 • Kehua Tech
 • Socomec

Poptávku servisu nám můžete poslat zde.

Měření vodivosti akumulátorů

Akumulátory UPS stárnou, s časem se jejich vlastnost mění a hlavně klesá jejich schopnost uchovávat elektrickou energii. Zjistit, zda jsou akumulátory ještě schopny podržet zátěž můžeme dvěma způsoby: buď zkusíme provozovat UPS z akumulátorů do jejich vybíjení a změřit dobu zálohování, anebo můžeme změřit jejich vodivost. Je vědecky dokázáno, že po dobu životnosti akumulátoru jeho vodivost klesá úměrně jeho kapacitě. Na základě změny vodivosti pak můžeme odvodit jak klesla kapacita. Měření vodivosti rovněž dovede odhalit zda v řetězci akumulátorových bloků zapojených do série není blok s nízkou vodivosti: jeden takový blok ovlivní celý řetězec. Měření vodivosti kombinujeme s kapacitními zkouškami a díky dlouhodobé praxi dovedeme měření správně interpretovat. Výhodou pro naše zákazníky jsou úspory při výměně akumulátorů a hlavně jistota správné funkce záložních zdrojů.

 Měření kvality elektrické energie

Chceme-li zvýšit kvalitu elektrické energie, je třeba umět získat odpovídajízí objektivní kriteria. Kriteria kvality elektrické energie stanovuji mezinárodní normy ČSN 50160 a ČSN61000-4-30. Naše firma dodává pevně instalované systémy pro měření kvality elektrické energie. Kdo potřebuje měřit kvalitu elektrické energie:

Z naši historie

UPS Servis spol. s r.o. je zavedena česká firma, jsme na trhu od roku 1994, letos to je 26 let. Naše poslání je zvyšovat spolehlivost dodávky elektrické energie. K tomuto účelu dodáváme zdroje nepřetržitého napájení UPS, motorové agregáty, projektujeme a sami realizujeme elektrické instalace.